نخستین جشنواره تئاتر هامون با معرفی برگزیدگان و با حضور جمعی از چهره‌های تئاتری و سینمایی به کار خود پایان داد.

نخستین جشنواره تئاتر هامون با معرفی برگزیدگان و با حضور جمعی از چهره‌های تئاتری و سینمایی به کار خود پایان داد.