اینتر برخلاف بازی رفت مقابل میلان در سری آ و همانند دیدار سوپرجام، موفق شد دربی دلامادونینا را با پیروزی سپری کند.

اینتر برخلاف بازی رفت مقابل میلان در سری آ و همانند دیدار سوپرجام، موفق شد دربی دلامادونینا را با پیروزی سپری کند.