رئیس ستاد تبلیغات انتخاباتی عبدالناصر همتی در هرمزگان گفت: هر چند جامعه با مشکلات مختلف به ویژه مشکلات اقتصادی روبروست اما برای فائق آمدن بر مشکلات، انتخاب رئیس جمهوری که تعامل با جهان را دنبال می کند و به خوبی از پس مشکلات بر می‌آید، ضروری است….

رئیس ستاد تبلیغات انتخاباتی عبدالناصر همتی در هرمزگان گفت: هر چند جامعه با مشکلات مختلف به ویژه مشکلات اقتصادی روبروست اما برای فائق آمدن بر مشکلات، انتخاب رئیس جمهوری که تعامل با جهان را دنبال می کند و به خوبی از پس مشکلات بر می‌آید، ضروری است.