نگرانی‌ها از تضعیف ناتو در صورت پیروزی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا در انتخابات ریاست‌جمهوری ماه نوامبر افزایش یافته است.

نگرانی‌ها از تضعیف ناتو در صورت پیروزی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا در انتخابات ریاست‌جمهوری ماه نوامبر افزایش یافته است.