حوادث رکنا: گفت‌و‌گوبا خانواده‌های 12 ماهیگیر بلوچی که 2 سالی است در قاره سیاه اسیر هستند.

حوادث رکنا: گفت‌و‌گوبا خانواده‌های 12 ماهیگیر بلوچی که 2 سالی است در قاره سیاه اسیر هستند.