طبق بیانیه مشترک شورای هماهنگی قطر و عربستان، تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر و ولیعهد عربستان بر لزوم توقف عملیات نظامی در اراضی فلسطینی و لزوم حمایت از غیرنظامیان مطابق با قوانین بین‌المللی تاکید کردند.

طبق بیانیه مشترک شورای هماهنگی قطر و عربستان، تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر و ولیعهد عربستان بر لزوم توقف عملیات نظامی در اراضی فلسطینی و لزوم حمایت از غیرنظامیان مطابق با قوانین بین‌المللی تاکید کردند.