با وجود انتظار یک میلیون و 200 هزار نفر برای اعزام به سفر حج، برخی از ودیعه‌گذاران که به دلیل ابلاغیه جدید عربستان مبنی بر اعزام افراد زیر 65 سال، امکان تشرف ندارند با حضور در سازمان حج و زیارت، پیگیر وضعیت تشرف خود هستند….

با وجود انتظار یک میلیون و 200 هزار نفر برای اعزام به سفر حج، برخی از ودیعه‌گذاران که به دلیل ابلاغیه جدید عربستان مبنی بر اعزام افراد زیر 65 سال، امکان تشرف ندارند با حضور در سازمان حج و زیارت، پیگیر وضعیت تشرف خود هستند.