مبهم بودن شرایط ستاره‌های اصلی استقلال، در حالیکه تیم رقیب یعنی پرسپولیس به شدت در بازار نقل و انتقالات فعال بوده است، باعث ناراحتی هواداران آبی شده که چند هفته منتظر جانشین فرهاد مجیدی مانده بودند…

مبهم بودن شرایط ستاره‌های اصلی استقلال، در حالیکه تیم رقیب یعنی پرسپولیس به شدت در بازار نقل و انتقالات فعال بوده است، باعث ناراحتی هواداران آبی شده که چند هفته منتظر جانشین فرهاد مجیدی مانده بودند