بانوی فوتسالیست تیم ملی ایران گفت: امسال یکی از شیرین‌ترین اتفاق‌ها برای من حضور تیم سایپا در لیگ بود که موفق شدیم در نیم فصل عنوان قهرمانی را با آن کسب کنیم….

بانوی فوتسالیست تیم ملی ایران گفت: امسال یکی از شیرین‌ترین اتفاق‌ها برای من حضور تیم سایپا در لیگ بود که موفق شدیم در نیم فصل عنوان قهرمانی را با آن کسب کنیم.