معاون پارلمانی دولت دهم گفت: نباید نگاه ها مچ‌گیری باشد چراکه به هر حال فردی که در حوزه اجراست با چالش‌ها و مشکلاتی روبرو است.

معاون پارلمانی دولت دهم گفت: نباید نگاه ها مچ‌گیری باشد چراکه به هر حال فردی که در حوزه اجراست با چالش‌ها و مشکلاتی روبرو است.