اکوایران: شاخص کل هم‌وزن بورس تهران در سه روز معاملاتی اخیر با کاهش ترازی بیشتر از شاخص کل مواجه بوده است. با این حال بازدهی شاخص کل هم‌وزن در سال جدید بیش از دوبرابر شاخص کل بورس تهران بوده است….

اکوایران: شاخص کل هم‌وزن بورس تهران در سه روز معاملاتی اخیر با کاهش ترازی بیشتر از شاخص کل مواجه بوده است. با این حال بازدهی شاخص کل هم‌وزن در سال جدید بیش از دوبرابر شاخص کل بورس تهران بوده است.