بحث و بررسی در مورد اقدام دیوان بین المللی کیفری لاهه درخصوص انجام تحقیقات در زمینه جنایات جنگی اسرائیل در کرانه باختری اشغالی از جمله بیت المقدس و نوار غزه در برنامه این هفته «پرونده های فلسطین» در شبکه پرس تی وی صورت خواهد گرفت….

بحث و بررسی در مورد اقدام دیوان بین المللی کیفری لاهه درخصوص انجام تحقیقات در زمینه جنایات جنگی اسرائیل در کرانه باختری اشغالی از جمله بیت المقدس و نوار غزه در برنامه این هفته «پرونده های فلسطین» در شبکه پرس تی وی صورت خواهد گرفت.