نگارهٔ برگزیدهٔ ویکی‌پدیا در ۳ فوریه ۲۰۲۰

انوکیتاکه، یک نوع قارچ خوراکی است که بیشتر در آسیای شرقی جهت مصرف خوراکی کشت داده می‌شود.عکاس: Dominicus Johannes Bergsma

Fluweelpootje, (Flammulina velutipes), (d.j.b.) 02.jpg

انوکیتاکه، یک نوع قارچ خوراکی است که بیشتر در آسیای شرقی جهت مصرف خوراکی کشت داده می‌شود.
عکاس: Dominicus Johannes Bergsma