تیم تحت هدایت یحیی گل‌محمدی امیدواری‌های زیادی را در دل هواداران پرسپولیس به وجود آورده است.

تیم تحت هدایت یحیی گل‌محمدی امیدواری‌های زیادی را در دل هواداران پرسپولیس به وجود آورده است.