حسن شماعی‌زاده درباره فیلم براداران لیلا اشاره کرد که از دو آهنگ معروفش در این فیلم استفاده شده.

حسن شماعی‌زاده درباره فیلم براداران لیلا اشاره کرد که از دو آهنگ معروفش در این فیلم استفاده شده.