​متخصص تغذیه بالینی و رژیم درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه خواب مناسب و سبک زندگی دو فاکتور موثر در تناسب اندام افراد است گفت:لاغری سریع و ناگهانی می‌تواند مشکلات جدی برای سلامتی فرد به دنبال داشته باشد .

​متخصص تغذیه بالینی و رژیم درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه خواب مناسب و سبک زندگی دو فاکتور موثر در تناسب اندام افراد است گفت:لاغری سریع و ناگهانی می‌تواند مشکلات جدی برای سلامتی فرد به دنبال داشته باشد .