اگرچه طی روزهای آینده و با بررسی دقیق‌تر مستندات مربوط به رخداد حمله پهپادی به منزل نخست وزیر عراق، ابعاد و زوایای پنهان آن مشخص‌تر خواهد شد لیکن واقعیت غیر قابل انکاری که از هم‌اکنون می‌توان به آن اشاره کرد این است که ا شغالگران عراق همه ابزارهای خود…

اگرچه طی روزهای آینده و با بررسی دقیق‌تر مستندات مربوط به رخداد حمله پهپادی به منزل نخست وزیر عراق، ابعاد و زوایای پنهان آن مشخص‌تر خواهد شد لیکن واقعیت غیر قابل انکاری که از هم‌اکنون می‌توان به آن اشاره کرد این است که ا شغالگران عراق همه ابزارهای خود را برای ناامن‌سازی و ایجاد بی‌ثباتی در عراق بسیج کرده‌اند تا از این طریق بتوانند توجیهی برای خارج نشدن از این کشور دست و پا کنند.