یکی از راه‌های کاهش وزن برای افراد دیابتی رژیم‌های حذف کربوهیدرات است.یک متخصص طب سنتی درباره افرادی که دیابت دارند و نمی‌توانند وزن کم کنند و در مورد نکاتی که باعث بالا بردن متابولیسم بدن می‌شود، صحبت کرد….

یکی از راه‌های کاهش وزن برای افراد دیابتی رژیم‌های حذف کربوهیدرات است.یک متخصص طب سنتی درباره افرادی که دیابت دارند و نمی‌توانند وزن کم کنند و در مورد نکاتی که باعث بالا بردن متابولیسم بدن می‌شود، صحبت کرد.