رکنا ورزشی: سرمربی تیم فوتبال سپاهان گفت: آلومینیوم اراک امسال با نوع بازی کردن لیگ را شوکه کرده است.

رکنا ورزشی: سرمربی تیم فوتبال سپاهان گفت: آلومینیوم اراک امسال با نوع بازی کردن لیگ را شوکه کرده است.