شبکه اول سیما که قرار بود شب گذشته اولین قسمت از سریال طنز «نون خ» را به روی آنتن ببرد با تغیر در برنامه های خود تصمیم به پخش فیلم سینمایی «زندانی‌ها» گرفت….

شبکه اول سیما که قرار بود شب گذشته اولین قسمت از سریال طنز «نون خ» را به روی آنتن ببرد با تغیر در برنامه های خود تصمیم به پخش فیلم سینمایی «زندانی‌ها» گرفت.