اقتصادنیوز: نفت که در هفته‌های گذشته به رقم 88.4 دلار به ازای هر بشکه رسیده بود در آخرین صبح روز پنجشنبه 31 شهریور ماه 1401 به رقم 83.2 دلاری رسید.

اقتصادنیوز: نفت که در هفته‌های گذشته به رقم 88.4 دلار به ازای هر بشکه رسیده بود در آخرین صبح روز پنجشنبه 31 شهریور ماه 1401 به رقم 83.2 دلاری رسید.