کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه نوسانات قیمت نفت تا پایان سال میلادی خبر داد و گفت: شیوع بیماری کرونا باعث کوچک شدن اقتصاد بسیاری از کشور‌های واردکننده نفتی شده است….

کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه نوسانات قیمت نفت تا پایان سال میلادی خبر داد و گفت: شیوع بیماری کرونا باعث کوچک شدن اقتصاد بسیاری از کشور‌های واردکننده نفتی شده است.