سکانسی کوتاه از فیلم تنگه ابوقریب با مداحی علی سلیمانی به زبان ترکی را مشاهده می کنید.

سکانسی کوتاه از فیلم تنگه ابوقریب با مداحی علی سلیمانی به زبان ترکی را مشاهده می کنید.