نوبت دهی اینترنتی مرکز تعویض پلاک غرب استان تهران در شهرستان شهریار
نوبت دهی اینترنتی مرکز تعویض پلاک غرب استان تهران در شهرستان شهریار
شهریاریها رییس پلیس راهنمایی و رانندگی غرب استان تهران از نوبت دهی اینترنتی مرکز تعویض پلاک غرب استان تهران (شهرستان شهریار) خبرداد.

به گزارش شهریاریها ،آدرس: تهران(حومه) / شهریار – میدان نماز، کیلومتر 2بلوار پلیس، خیابان دامداری تلفن: 65290269-021

وی گفت : امکان اخذ نوبت دهی از طریق تارنمای اینترنتی به آدرس www.nobatdehi.epolice.ir و یا از طریق لینک نوبت دهی در سایت راهور ۱۲۰ از ساعت ۷۰۰الی۱۴۰۰ در دسترس شهروندان خواهد بود.


سرهنگ محمودی در پایان افزود:در صورتیکه امکان ارائه خدمات به آن دسته از شهروندان که دارای نقص مدارک بوده مقدور نباشد ارائه خدمات پس از رفع نقص و در همان روز و بدون نوبت مجدد، امکان پذیر بوده ولیکن در صورت عدم رفع نواقص مدارک خدمات در روزهای بعدی صرفاً پس از اخذ نوبت در سامانه نوبت دهی مقدور خواهد بود.