نوبت دهی اینترنتی مرکز تعویض پلاک غرب استان تهران در شهرستان شهریار
نوبت دهی اینترنتی مرکز تعویض پلاک غرب استان تهران در شهرستان شهریار
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی غرب استان تهران از نوبت دهی اینترنتی مرکز تعویض پلاک غرب استان تهران (شهرستان شهریار) خبرداد.

به گزارش شهریاریها ،رییس پلیس راهنمایی و رانندگی غرب استان تهران در گفتگو با خبرگزاری برنا اظهار داشت: برابر دستورالعمل های صادره و یا هدف گسترش خدمات الکترونیکی نیروی انتظامی، ارایه خدمات رسانی به شهروندان در مرکز تعویض پلاک غرب استان تهران (شهرستان شهریار) از مورخه ۹۹٫۷٫۸ بصورت اینترنتی انجام خواهد شد و از پذیرش حضوری مراجعین (بدون نوبت) خودداری بعمل می آید.

وی گفت : امکان اخذ نوبت دهی از طریق تارنمای اینترنتی به آدرس www.nobatdehi.epolice.ir و یا از طریق لینک نوبت دهی در سایت راهور ۱۲۰ از ساعت ۷۰۰الی۱۴۰۰ در دسترس شهروندان خواهد بود.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی غرب استان تهران در ادامه بیان داشت که شهروندان پس از ثبت‌نام از ساعت و تاریخی که بصورت اینترنتی، نوبت دهی انجام فرایند تعویض پلاک مشخص گردیده است در محل مرکز تعویض پلاک حضور پیدا کنند تا نسب به ارائه خدمات رسانی به آنها اقدامات لازم صورت پذیرد و در صورت عدم حضور به موقع در مرکز تعویض پلاک بعد از ثبت نام اینترنتی، نوبت آنها باطل شده و بایستی مجدداً نسبت به اخذ نوبت اقدام نمایند.

سرهنگ محمودی در پایان افزود:در صورتیکه امکان ارائه خدمات به آن دسته از شهروندان که دارای نقص مدارک بوده مقدور نباشد ارائه خدمات پس از رفع نقص و در همان روز و بدون نوبت مجدد، امکان پذیر بوده ولیکن در صورت عدم رفع نواقص مدارک خدمات در روزهای بعدی صرفاً پس از اخذ نوبت در سامانه نوبت دهی مقدور خواهد بود.