در سومین شب از جشنواره موسیقی فجر، گروه «نواگردان» همانند برخی دیگر از گروه‌های جشنواره با لباس‌های تیره به اجراء پرداختند.

در سومین شب از جشنواره موسیقی فجر، گروه «نواگردان» همانند برخی دیگر از گروه‌های جشنواره با لباس‌های تیره به اجراء پرداختند.