رکنا: در شرایطی که حدود 6 هفته از زمان آغاز اجرای طرح مدیریت هوشمند کرونا در سراسر کشور می گذرد، در عمل، بیشتر بندهای این طرح روی زمین مانده است و با وجود این که قرار بود ورود افراد به تمام مراکز تجمعی، وسایل حمل و نقل عمومی، اماکن دولتی، واحدهای صنفی…

رکنا: در شرایطی که حدود 6 هفته از زمان آغاز اجرای طرح مدیریت هوشمند کرونا در سراسر کشور می گذرد، در عمل، بیشتر بندهای این طرح روی زمین مانده است و با وجود این که قرار بود ورود افراد به تمام مراکز تجمعی، وسایل حمل و نقل عمومی، اماکن دولتی، واحدهای صنفی و … منوط به ارائه کارت واکسن کرونا شود، اما تقریبا هیچ خبری از عملیاتی شدن وعده های مربوط به این طرح در سطح کشور نیست؛ موضوعی که ظاهرا ریشه آن به ضعیف بودن زیرساخت های الکترونیکی لازم برای اتصال سامانه های مختلف مربوط به طرح مدیریت هوشمند کرونا به یکدیگر، همراهی نکردن سایر دستگاه های مسئول اجرای این طرح با وزارت بهداشت و البته فراهم نشدن زیرساخت های اجرای این طرح از وزارت کشور بازمی‌گردد.