فرماندار میبد پیگیری برای احیای کارخانه فولاد در این شهرستان را یکی از مطالبات مردمی دانست و گفت: به نظر من نمایندگان یزد باید بیش از پیش در پیگیری امور مختلف جسارت داشته باشند….

فرماندار میبد پیگیری برای احیای کارخانه فولاد در این شهرستان را یکی از مطالبات مردمی دانست و گفت: به نظر من نمایندگان یزد باید بیش از پیش در پیگیری امور مختلف جسارت داشته باشند.