رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس گفت: پلیس باید با همه مجرمان برخورد جدی داشته باشد. باید از پلیس که به صورت شبانه روزی به مردم خدمت می‌کند، حمایت کنیم….

رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس گفت: پلیس باید با همه مجرمان برخورد جدی داشته باشد. باید از پلیس که به صورت شبانه روزی به مردم خدمت می‌کند، حمایت کنیم.