نماینده مردم بابل در مجلس گفت: اعتقاد بنده این است که ما (مجلس و دولت) باهم وحدت و هدف مشترک و مقدسی داریم اما در بعضی از جاها مثلا در همین موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی به شخصه معتقدم که ما یک مقدار عجله کردیم. می‌شد از بخش‌های دیگری شروع کنیم که به مردم کمتر…

نماینده مردم بابل در مجلس گفت: اعتقاد بنده این است که ما (مجلس و دولت) باهم وحدت و هدف مشترک و مقدسی داریم اما در بعضی از جاها مثلا در همین موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی به شخصه معتقدم که ما یک مقدار عجله کردیم. می‌شد از بخش‌های دیگری شروع کنیم که به مردم کمتر فشار بیاید.