نماینده بروجرد در مجلس در پاسخ به سوالی درباره برادرش و حواشی ایجاد شده در این باره گفت: به والله قسم برادر من آزاد است و همین الان هم با من است….

نماینده بروجرد در مجلس در پاسخ به سوالی درباره برادرش و حواشی ایجاد شده در این باره گفت: به والله قسم برادر من آزاد است و همین الان هم با من است.