تهران – ایرنا- “مهدی تقی” عضو کمیته امنیتی و دفاعی پارلمان عراق شنبه شب اتهام‌ها علیه گروه‌های مقاومت در عراق مبنی بر حمله به سفارت آمریکا در بغداد را رد کرد و گفت: اتهام زنی به نیروهای الحشدالشعبی عامل خارجی دارد….

تهران – ایرنا- “مهدی تقی” عضو کمیته امنیتی و دفاعی پارلمان عراق شنبه شب اتهام‌ها علیه گروه‌های مقاومت در عراق مبنی بر حمله به سفارت آمریکا در بغداد را رد کرد و گفت: اتهام زنی به نیروهای الحشدالشعبی عامل خارجی دارد.