حاج یونس محمدی، یار امام و رهبری با زبان روزه شامگاه ۱۲ اردیبهشت به علت ایست قلبی، جان خود را تسلیم آفریدگار کردند.

حاج یونس محمدی، یار امام و رهبری با زبان روزه شامگاه ۱۲ اردیبهشت به علت ایست قلبی، جان خود را تسلیم آفریدگار کردند.