مدیر پردیس سینمایی سیتی سنتر اصفهان گفت: در بیست و چهارمین نمایش هفتگی باشگاه فیلم هنروتجربه سه فیلم از سهراب شهید ثالث به نمایش در می‌آید.

مدیر پردیس سینمایی سیتی سنتر اصفهان گفت: در بیست و چهارمین نمایش هفتگی باشگاه فیلم هنروتجربه سه فیلم از سهراب شهید ثالث به نمایش در می‌آید.