مستند «صفرنامه» به کارگردانی کیوان آزاد روز سه‌شنبه ۱۴ آذرماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۳۰ در بنیاد ایرج زند به نمایش گذاشته می‌شود.

مستند «صفرنامه» به کارگردانی کیوان آزاد روز سه‌شنبه ۱۴ آذرماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۳۰ در بنیاد ایرج زند به نمایش گذاشته می‌شود.