مقام‌های ایالات متحده مرتبا هشدار می‌دهند که قرار است در چند روز آتی بر حجم فشارها بر ایران افزوده و بازگشت تحریم‌هایی را کلید بزنند که می‌تواند هم کشتیرانی ایران را تحت تاثیر قرار بدهد و هم تجارت تسلیحاتی این کشور را. چنین اتفاقی می‌تواند احتمال توقف …

مقام‌های ایالات متحده مرتبا هشدار می‌دهند که قرار است در چند روز آتی بر حجم فشارها بر ایران افزوده و بازگشت تحریم‌هایی را کلید بزنند که می‌تواند هم کشتیرانی ایران را تحت تاثیر قرار بدهد و هم تجارت تسلیحاتی این کشور را. چنین اتفاقی می‌تواند احتمال توقف کشتی‌های حامل بار ایران در آب‌های بین‌المللی را افزایش داده و به تنش بیشتر میان تهران و واشنگتن هم منتهی شود