اقتصادنیوز:‌ نمایشگاه کتاب تهران به دلیل آلودگی هوا تعطیل شد.

اقتصادنیوز:‌ نمایشگاه کتاب تهران به دلیل آلودگی هوا تعطیل شد.