نمایشگاه کتاب تهران روز سه‌شنبه به دلیل آلودگی هوا تعطیل شد.

نمایشگاه کتاب تهران روز سه‌شنبه به دلیل آلودگی هوا تعطیل شد.