آیت‌الله سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گفت: انتقام نهایی ما ترور حاج قاسم این است که تمام مسببان، مباشران و ترامپ جنایتکار که سریعا این جنایت را برعهده گرفت، مجازات شوند….

آیت‌الله سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گفت: انتقام نهایی ما ترور حاج قاسم این است که تمام مسببان، مباشران و ترامپ جنایتکار که سریعا این جنایت را برعهده گرفت، مجازات شوند.