معاملات روز یک شنبه با افتی ۵ هزار واحدی به پایان رسید، اما سیگنال های جدیدی را از نظر تکنیکال برای گروه خودرویی به ویژه برای نماد خودرو صادر کرد….

معاملات روز یک شنبه با افتی ۵ هزار واحدی به پایان رسید، اما سیگنال های جدیدی را از نظر تکنیکال برای گروه خودرویی به ویژه برای نماد خودرو صادر کرد.