اقتصادنیوز: امروز نمادهای «تاپیکو»، «وغدیر» و «شبندر» بیشترین تأثیر را در رشد شاخص کل بورس داشتند.

اقتصادنیوز: امروز نمادهای «تاپیکو»، «وغدیر» و «شبندر» بیشترین تأثیر را در رشد شاخص کل بورس داشتند.