اقتصادنیوز: امروز نمادهای «فارس»، «فولاد» و «شستا» بیشترین تاثیر را در افت شاخص کل بورس داشتند.

اقتصادنیوز: امروز نمادهای «فارس»، «فولاد» و «شستا» بیشترین تاثیر را در افت شاخص کل بورس داشتند.