ائتلاف سعودی ۱۲۸ بار آتش بس در الحدیده را نقض کرد.

ائتلاف سعودی ۱۲۸ بار آتش بس در الحدیده را نقض کرد.