ترویج علم اختراعات به ‌عنوان موضوعی فرارشته‌ای با هدف افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس برای نوجوانان و جوانان و آشنایی آنان با موضوعات روز دنیا مطرح می‌گردد….

ترویج علم اختراعات به ‌عنوان موضوعی فرارشته‌ای با هدف افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس برای نوجوانان و جوانان و آشنایی آنان با موضوعات روز دنیا مطرح می‌گردد.