بانک مرکزی آمریکا در سال جاری میلادی دو بار نرخ بهره را افزایش داد و اعلام آمادگی کرد که تا پایان سال جاری این روند افزایشی در جهت تحقق هدف‌گذاری تورمی ادامه خواهد داشت. با این تصمیم اکثر بازارهای دارایی و رمزارزها روند نزولی به خود گرفتند و بسیاری از …

بانک مرکزی آمریکا در سال جاری میلادی دو بار نرخ بهره را افزایش داد و اعلام آمادگی کرد که تا پایان سال جاری این روند افزایشی در جهت تحقق هدف‌گذاری تورمی ادامه خواهد داشت. با این تصمیم اکثر بازارهای دارایی و رمزارزها روند نزولی به خود گرفتند و بسیاری از سرمایه‌گذاران در این مدت متحمل ضرر شدند. سوال کلیدی این است که چرا برای سیاستگذار «کنترل تورم» نسبت به «رشد اسمی بازارها» اهمیت دارد؟ از نگاه اقتصاددانان، اولویت اصلی هر اقتصاد مهار تورم است و بانک مرکزی نیز از ابزار نرخ بهره برای مهار تورم بهره می‌برد. حتی برخی اقتصاددانان آمریکا، اعتقاد داشتند افزایش نرخ بهره برای تحقق هدف گذاری تورمی باید زودتر محقق می‌شد. به باور اقتصاددانان، افزایش نرخ بهره در پارادایم هدف‌گذاری تورمی، مانع حباب‌سازی بازارهای دارایی در کوتاه‌مدت خواهد شد. افزایش اسمی بازارهای دارایی و بهبود اقتصاد در شرایط تورم بالا یک نوع توهم پولی است، حال آنکه تنها در شرایط ثبات اقتصادی است که مسیر برای ایجاد رونق واقعی فراهم خواهد شد.