علی‌اکبر رائفی‌پور در گفت‌وگوی تفصیلی با همشهری از تحولات اخیر فلسطین و منطقه سخن گفت.

علی‌اکبر رائفی‌پور در گفت‌وگوی تفصیلی با همشهری از تحولات اخیر فلسطین و منطقه سخن گفت.