با استعفای مجتبی حسینی تیم نفت مسجدسلیمان بلاتکلیف‌تر از قبل شد و هیچ شخصی در این باشگاه پاسخگو نیست.

با استعفای مجتبی حسینی تیم نفت مسجدسلیمان بلاتکلیف‌تر از قبل شد و هیچ شخصی در این باشگاه پاسخگو نیست.