یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: : آقای صادق لاریجانی در نامه‌ای اعلام کرده که به نجف خواهد رفت اما به نظر من اگر نجف هم بروند این نجف با نجف قبل از انقلاب تفاوت دارد….

یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: : آقای صادق لاریجانی در نامه‌ای اعلام کرده که به نجف خواهد رفت اما به نظر من اگر نجف هم بروند این نجف با نجف قبل از انقلاب تفاوت دارد.