علیرضا منصوریان: کاوه رضایی بهترین خرید استقلال استمنصوریان: زواری و حامدی فر بازیکنان عالی هستندخط هافبک و خط حمله بازیکنان خوبی در استقلال حضور دارندباید به ساپینتو و دیگر مربی های خارجی لیگ زمان مناسبی را داد…

علیرضا منصوریان: کاوه رضایی بهترین خرید استقلال استمنصوریان: زواری و حامدی فر بازیکنان عالی هستندخط هافبک و خط حمله بازیکنان خوبی در استقلال حضور دارندباید به ساپینتو و دیگر مربی های خارجی لیگ زمان مناسبی را داد