توافق فدراسیون فوتبال ایران و روسیه برای بازی در استادیوم آزادی و در تاریخ ۳ فروردین بود و برای بازگشت برگشت برنامه ریزی نشده بود.

توافق فدراسیون فوتبال ایران و روسیه برای بازی در استادیوم آزادی و در تاریخ ۳ فروردین بود و برای بازگشت برگشت برنامه ریزی نشده بود.