پاسخ جالب یک دختربچه‌ به سوال مجری در برنامه تلویزیونی “میدون” موجب واکنش و تعجب کاربران شد.

پاسخ جالب یک دختربچه‌ به سوال مجری در برنامه تلویزیونی “میدون” موجب واکنش و تعجب کاربران شد.